Flexible Brush

سری انعطاف پذير

سری انعطاف پذیر میله، به شما امکان دسترسی به قسمت هایی که با برس معمولی نمی توان جارو کرد را می دهد.