فروشگاه ست

آدرس شعبه الهيه : شريعتی پل رومی به سمت الهيه پ ۵۳ | تلفن : ۲۲۶۱۱۰۱۰

آدرس شعبه جردن : جردن بالاتر از ناهيد شرقی پ ۲۱۹ | تلفن : ۲۲۰۵۴۲۱۶

آدرس شعبه ملاصدرا : ملاصدرا-شيراز شمالی نبش بن بست كاج پ ۲ | تلفن : ۸۸۶۱۷۴۴۴