Cap Dosing

کپسول های تميز کننده

برای شستشوی لباس های خاص، می توان از این کپسول ها استفاده نمود. با قرار دادن یک کپسول در قسمت مخصوص، ماشین لباسشویی به صورت خودکار در زمان مورد نیاز از آن استفاده خواهد کرد.