KM 3054

اجاق گاز KM ۳۰۵۴

این مدل اجاق گاز سرامیکی با ترکیب شیشه و چدن ظاهری بسیار زیبا را ایجاد نموده است. پنج منطقه پخت و ولوم های چرخشی ، بالاترین دقت را در زمان آشپزی به شما خواهند داد.

بیشتر آشپزهای حرفه ای ترجیح می دهند با اجاق های گازی ، آشپزی کنند. در اجاق های گازی ، حرارت را می توان بسیار دقیق کنترل کرد و شدت آن را در مدت زمان چند ثانیه تغییر داد. سیستم نوآورانه ترمو الکترونیکی سبب قطع گاز در زمان های اضطراری می شود.

ویژگی هائی که دوست خواهید داشت :

  • طراحی زیبا و سرامیکی که با هر آشپزخانه ای هماهنگ می باشد.
  • کاهش زمان مورد نیاز برای تمیز کردن اجاق به کمک وجود سر شعله های چدنی
  • سیستم قطع گاز باعث ایمنی در زمان آشپزی می شود
  • با سیستم ‘Stop & Go ‘ آشپزی کنید حتی زمانی که مشغله دارید
  • برای 20 سال استفاده آزمایش و طراحی شده اند.

ویژگی های کلیدی: