KM 5613

اجاق برقی KM ۵۶۱۳

این اجاق گاز با صفحه سرامیکی و فريم استيل و کنترل لمسي ، داراي ظاهري جذاب با امکان تمیز کردن آسان مي باشد . این محصول دارای چهار منطقه پخت که عملکرد ایجاد حرارت خودکار را فراهم نموده و سبب کاهش زمان آشپزی و توزیع حرارت به طور مساوی مي گردد ، مي باشد .

شما می توانید از تایمر برای یک یا چند شعله استفاده نموده و يا با استفاده از صفحه کنترل لمسي ، از بين نٌه سطح قدرت پخت ، انتخاب نماييد. این مدل با داشتن یک محل مخصوص آشپزی'vario' به شما انعطاف پذیری بیشتری داده و امکان قرار دادن ظروف مختلف را مي دهد .

قفل کودک و خاموشی خودکار پس از مدت زمان معین ، از ديگر ويژگی های اين محصول می باشد .

ویژگی هائی که دوست خواهید داشت :

  • طراحی جذاب سراميکي مسطح با کنترل لمسي
  • کنترل دقیق درجه حرارت و وجود پنج منطقه پخت
  • ایمنی این اجاق گاز با دو ویژگی قفل کودک و امکان خاموش شدن خودکار پس از مدت زمان معین تضمین شده است.
  • مطابق با آخرین فن آوری ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته است.